EU Project

PRILAGODBA TVRTKE MAVEN MULE ZA KOMERCIJALIZACIJU NOVIH SOFTVERSKIH RJEŠENJA ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

Naziv projekta

„Prilagodba poduzeća Maven Mule za komercijalizaciju novih softverskih rješenja kroz uvođenje novih procesa i organizacije“

Šifra projekta NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0053

Kratki opis projekta

 

Projektni prijedlog se provodi u svrhu komercijalizacije inovativnih rješenja poduzeća Maven Mule Ltd koja imaju značajan preduvjet za komercijalni uspjeh na globalnom tržištu. Realizacija projekta će uz komercijalizaciju novih inovativnih rješenja te uvođenje novih procesa i organizacijskih jedinica doprinijeti i povećanju broja zaposlenih u poduzeću, povećanju prihoda od prodaje te povećanju prihoda od izvoza.

Projektom se uvode novi procesi i organizacija koji predstavljaju preduvjet za uspješnu komercijalizaciju dva nova inovativna rješenja generiranja i kreiranja velike količine dokumenata pod brandom Maven u okviru Salesforce platforme.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Inovacija procesa i organizacije poslovanja;

 2. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu;

 3. Pripremne aktivnosti za komercijalizaciju proizvoda;

 4. Upravljanje projektom;

 5. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

 

Projektom „Prilagodba poduzeća Maven Mule za komercijalizaciju novih softverskih rješenja kroz uvođenje novih procesa i organizacije“ tvrtka Maven Mule Ltd tijekom 24 mjeseca trajanja projekta ima za cilj komercijalizaciju značajno poboljšanih proizvoda generiranja velike količine dokumenata koja se temelji na uvođenju novih poslovnih procesa i novih organizacijskih metoda.

Realizacijom projektnog prijedloga ostvarit će se:

 1. Kreiranje 5 novih radnih mjesta u godini m+1 (2025.) u odnosu na referentu godinu (2021.)

 2. Povećanje prihoda od prodaje za više od 25% u godini m+2 (2026.) u odnosu na referentnu godinu (2021.)

 3. Povećanje prihoda od izvoza za više od 25% u godini m+2 (2026.) u odnosu na referentnu godinu (2021.)

 4. Komercijalizacija dva nova proizvoda koja predstavljaju znatno poboljšanje u odnosu na postojeće proizvode na globalnom tržištu

 5. Uvođenje dva nova procesa i dvije nove organizacijske jedinice u poduzeće Korisnika.

Realizacija projektnih aktivnosti imat će pozitivan utjecaj na Korisnika u smislu povećanja inovativnog kapaciteta poduzeća, ostvarenja prepoznatljivosti na globalnom tržištu te povećanja izvoza vlastitih inovativnih proizvoda i stvaranja dodane vrijednosti.

Održivost rezultata nakon završetka projekta će se realizirati kroz:

 1. Prihodi iz redovnog poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu

 2. Prihodi od međunarodne komercijalizacije pri čemu prihod od prodaje ima značajan potencijal rasta

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU 

 

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 676.396,00 €

 • Ukupni prihvatljivi troškovi 459.805,66 €

 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 241.151,09 €

Razdoblje provedbe projekta

 

01.12.2022. – 01.12.2024.

Kontakt za više informacija

 

email: contact@mavenmule.com

Linkovi

 

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. eu